Struktura Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego:

Katedra Stosunków Międzynarodowych
prof. dr hab. Markiyan Malskyy, ambasador tytularny
dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO

 

Pracownia Polityki Bezpieczeństwa

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO,dr Bartosz Maziarz

 

Katedra Studiów Regionalnych

p.o Kierownik – dr Ewa Ganowicz
prof. Nataliya Antonyuk
dr Bartosz Czepil
dr Norbert Honka
dr Wojciech Opioła
dr Marek Mazurkiewicz
mgr Marcin Ociepa