Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne


www.pogranicze.uni.opole.pl

Obrona pracy doktorskiej mgra Piotra BujakaDziekan i Rada Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 26 października 2016 r. o godz. 12:00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Bujaka.

Obrona pracy doktorskiej mgra Bartłomieja MachnikaDziekan i Rada Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 28 października 2016 r. o godz. 12:00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Machnika.

Dodatkowa rekrutacja studentów 2016-2017 Erasmus+Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w programie Erasmus na semestr letni 2016/2017. Osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do koordynatorów programu Erasmus dr Joanny Kulskiej lub dra Bartosza Czepila z wnioskiem wyjazdowym dostępnym tu: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=54&lang=pl&m=1

Termin zgłaszania wniosków do Biura Programu Erasmus upływa 21 października.


Debata: "„W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?” Debata o społeczeństwie obywatelskim w „młodym wydaniu"Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizuje dnia 11 października 2016 r. w Opolu dyskusję panelową nt: W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?” Debata o społeczeństwie obywatelskim w „młodym wydaniu”.

Wykłady gościnne Prof. Danijeli Jacimowic z University of MontenegroSzanowani Państwo. Zapraszamy na wykład profesor Danijeli Jacimowic z Uniwersytetu Czarnogóry, która odwiedzi nasz Instytut w ramach programu Erasmus +. Tytuł wykładu to  "Integration of Western Balkans to EU versus experience of V enlargement. Szczegóły w załączeniu

Rekrutacja do Studenckiego Koła Naukowego PolitologówStudenckie Naukowe Koło Politologów Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na nowych członków, rekrutacja odbędzie się 11.10.2016 w sali nr 3 Collegium Civitas, od godziny 9:00 do 12:00.

To nie jest jednak zamknięty termin, bowiem rekrutacja trwa cały rok. Wystarczy skontaktować się indywidualnie, drogą mailową: sknpolitologow.uo@gmail.com i umówić na spotkanie.

Jeśli lubisz działać i masz głowę pełną pomysłów, przyjdź i wypełnij kwestionariusz członkostwa!

Nominacja do Nagrody im. Jana DługoszaMiło nam poinformować, że książka pt. "Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau" (Opole 2015) autorstwa prof. dr hab. Danuty Kisielewicz, kierownika Katedry Studiów Regionalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, została nominowana do Nagrody im. Jana Długosza.
Organizatorem Konkursu są Targi Książki w Krakowie. Strategicznym celem tej inicjatywy jest popularyzacja książki naukowej oraz wzrost czytelnictwa w Polsce. Jego celem jest także uhonorowanie i nagrodzenie autora dzieła z dziedziny humanistyki o wybitnych wartościach poznawczych, wnoszącego istotny wkład w rozwój polskiej nauki i  kultury. Książka Profesor Kisielewicz została wyłoniona przez Jury jako jedna z dziesięciu publikacji nominowanych do nagrody. Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza nastąpi 27 października 2016 r. podczas Targów Książki w Krakowie.

Plany zajęćProsimy wszystkich studentów naszego instytutu o zapoznanie się z planami zajęć.
Ostatnia aktualizacja 29.09.br. (czwartek), godz. 8:00.
Strona 1 z 37
Instytut Politologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (077) 452-74-60
fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl
admin: paradowski@uni.opole.pl
dol