Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne


www.pogranicze.uni.opole.pl

Trójstronne studia magisterskie EUROPA MASTER


Dyplomarium Europa MasterW dniu 10 grudnia 2015 w Instytucie Politologii UO odbyła się historyczna uroczystość wręczenia dyplomów studiów magisterskich pierwszym absolwentom trójstronnych polsko-niemiecko-francuskich studiów magisterskich Europa Master. Dyplomarium zostało poprzedzone międzynarodową konferencją "Oblicza pojednania", w której wzięli udział prelegenci z ośrodków zagranicznych z Niemiec, Francji i Czech. W uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyli przedstawiciele uczelni partnerskich, które realizują program wspólnie z Uniwersytetem Opolskim. Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji był reprezentowany przez prof. Wolfganga Muno, a Uniwersytet Burgundzki w Dijon przez prof. Philippa Icarda i prof. Daniela Porteilla.

Plany zajęć - studia doktoranckie (lato)Prosimy studentów studiów doktoranckich o zapoznanie się z planem zajęć na semestr letni.
Ostatnia aktualizacja 01.02.br. (poniedziałek), godz. 14:00.Książka z rekomendacjąUSC Center on Public Diplomacy Uniwersytetu Południowej Kalifornii w USA zachęca do lektury piątego tomu publikacji „Otwarta Europa – dialog kultur ponad granicami”. Publikacja poświęcona jest "Nowej dyplomacji w otwartej Europie". Autorami artykułów są naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie i instytuty naukowo-badawcze wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej (z Polski: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zachodni w Poznaniu i Uniwersytet Opolski; z Republiki Czeskiej: Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze; ze Słowacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie i z Węgier: Uniwersytet w Pécs), a także dyplomata – praktyk z wieloletnim doświadczeniem – były ambasador  Polski przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej, Andrzej Krzeczunowicz.
Książka została wydana pod redakcją:  dr hab. Aleksandry Trzcielińskiej-Polus, prof. UO, dr Barbary Curyło i dr Joanny Kulskiej z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Zawiadomienie o wyborach do Kolegiów ElektorskichWybory do Uczelnianego Kolegium Elektorskiego z grupy pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego odbędą się 25 stycznia 2016 roku (poniedziałek), o godz. 11.00 w sali 328 w Collegium Civitas.

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorskiego z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się 27 stycznia 2016 roku (środa), o godz. 11.15 w auli "A i B", Gmach UO przy ul. Oleskiej 48.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się 28 stycznia 2016 (czwartek) o godzinie 12.00 w Sali nr 20 w Collegium Civitas.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się 28 stycznia 2016 (czwartek) o godzinie 14.00 w Sali nr 20 w Collegium Civitas.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi odbędą się 29 stycznia 2016 (piątek) o godzinie 9:30 w Sali nr 20 w Collegium Civitas.

Obrona pracy doktorskiej mgra Grzegorza HabraDziekan i Rada Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 18 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Habra.

Konkurs „Pokaż Język: Odkryj Szekspira”Zapraszamy do udziału w teatralno – językowym konkursie „Pokaż Język: Odkryj Szekspira”. Szczegółowe informacje  na stronie www.jazlowiecka.pl
Spotkanie z generałem drem Mieczysławem BieńkiemGenerał dr Mieczysław Bieniek jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz strategii wojskowej. Był doradcą Ministrów Obrony Narodowej Polski i Afganistanu oraz przedstawicielem Polski przy komitetach wojskowych NATO i UE.

W dniu 13 stycznia będzie gościem Uniwersytetu Opolskiego i wygłosi wykład na temat

"Globalne wyzwania i zagrożenia dla współczesnego środowiska bezpieczeństwa".


Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 w Auli im. Józefa Kokota Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89.
 
Zapraszamy!

Strona 1 z 34
Instytut Politologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (077) 452-74-60
fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl
admin: paradowski@uni.opole.pl
dol