Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne


www.pogranicze.uni.opole.pl

Trójstronne studia magisterskie EUROPA MASTER


Archiwizacja prac dyplomowychW Uniwersytecie Opolskim zmieniają się zasady składania prac dyplomowych. Zmiany dotyczą zarówno studentów jak i promotorów i recenzentów.

Sprawę reguluje zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim zamieszczamy Instrukcję dla promotorów i recenzentów oraz Instrukcję dla studentów dot. archiwizacji prac w Archiwum Prac Dyplomowych.

Giełda pracyJuż 20 kwietnia 2016 roku zapraszamy serdecznie na VII Giełdę Pracy Uniwersytetu Opolskiego, której organizatorem jest Akademickie Centrum Karier UO.
W tym roku Giełda przybiera zupełnie nową formułę i otwiera się jeszcze bardziej, by jak najskuteczniej docierać z ciekawymi ofertami pracy, praktyk oraz staży do studentów i absolwentów naszej uczelni.

Więcej informacji na stronie ACK>>

Obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza MaziarzaDziekan i Rada Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 7 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Maziarza.

„Studia z Przyszłością” - kierunek Europa Master nagrodzonyNasz kierunek Europa Master wyróżniono prestiżową akredytacją Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie www.uni.opole.pl

Konkursy na stanowisko profesora nadzwyczajnegoOgłoszenie o wolnym stanowisku pracy I »

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy II »


Szkolenia EBSCOhostWraz z Międzyinstytutową Biblioteką Politologii, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu efektywnego wyszukiwania informacji w bazach EBSCO, do których dostęp mają studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 marca o godz. 13:00 w sali nr 20 Collegium Civitas.


Studia w Czarnogórze w ramach programu Erasmus +W ramach studiów studenci otrzymują stypendium w wysokości 650 Euro miesięcznie oraz kwotę 275 Euro na pokrycie kosztów podróży. Studenci politologii i stosunków międzynarodowych II stopnia zainteresowani odbyciem zimowego semestru studiów (2016-2017) na Uniwersytecie Czarnogóry (http://www.ucg.ac.me/eng/) proszeni są o złożenie następujących dokumentów do sekretariatu Instytutu Politologii lub do dr Bartosza Czepila
  • Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl,
  • Zaświadczenie o średniej ze studiów i innych osiągnięciach naukowych,
  • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO bądź inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie)
  • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl

Dokumenty można składać do 23 marca 2016 do godziny 15:00. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 31 marca (czwartek) godz. 10.00, sala 314.  W przypadku pytań można kontaktować się z dr Bartoszem Czepilem bczepil@uni.opole.pl


Strona 1 z 35
Instytut Politologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (077) 452-74-60
fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl
admin: paradowski@uni.opole.pl
dol