Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne


www.pogranicze.uni.opole.pl

Rekrutacja - studia podyplomowe WoSInstytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji na  studia podyplomowe na kierunku Wiedza o społeczeństwie.
Studia te trwają III semestry (zgodnie z przepisami MEN) i  przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów magisterskich z kierunków:
  • humanistycznych
  • społecznych
  • prawniczych
  • ekonomicznych

Rekrutacja

Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytut Politologii (Collegium Civitas, p.309 ul. Katowicka 89, w godz. 12:00-13:00). Uruchomienie studiów nastąpi po złożeniu kompletu dokumentów przez minimum 25 osób.

Wymagane jest złożenie podania razem z kompletem dokumentów (do pobrania poniżej).

Cena za jeden semestr studiów ok 1400,00 zł (istnieje możliwość wpłat na raty).

Druk podania - do pobrania

Program studium podyplomowego Wiedza o Społeczeństwie

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1.

Podstawowe zagadnienia z socjologii

15

2.

Wprowadzenie do filozofii społecznej

15

3.

Psychologia społeczna

15

4.

Podstawowe zagadnienia z ekonomii z elementami przedsiębiorczości

30


5.

Metodologia i teorie politologiczne

30

6.

Doktryny i ruchy polityczne

30

7.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

30

8.

Teorie demokracji

30

9.

Współczesne systemy polityczne

30

10.

Stosunki międzynarodowe

30

11.

Ustrój polityczny III RP

30

12.

Komunikacja społeczna

30

13.

Historia integracji europejskiej, instytucji europejskich i integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej

30

14.

Encyklopedia prawa

15

15.

Wychowanie w rodzinie

30

16.

Seminarium dyplomowe

20

Łączna liczba godzin:

440


Kierownik studium

dr Ewa Ganowicz

Instytut Politologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (077) 452-74-60
fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl
admin: paradowski@uni.opole.pl
dol