Wydarzenia i informacje


Europa Master

Zdjęcie w serwisie Instytutu Politologii UO

Rekrutacja na skróty

Raporty samooceny - 2019

– Raport samooceny kierunku Politologia
     Załączniki do raportu

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe
     Załączniki do raportu

Dla studentów i pracowników


Instytut Politologii

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Plan zajęć czyli co, gdzie i kiedy?

Zdjęcie w serwisie Instytutu Politologii UO

Jak przygotować pracę dyplomową?

praca-dyplomowa

Instytut Politologii UO na mapie Opola