Wydarzenia i informacje


Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Sebatiana Maja

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sandry Murzicz


Zatrudnienie w projekcie OPUS:
(kierownik: dr hab. Rafał Riedel, prof UO)

English announcement
Ogłoszenie w j. polskim 


KOMUNIKAT nr 1/2021

Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji społecznej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

DO POBRANIA


Studencie! Zapoznaj się z instrukcją postępowania przed planowanym terminem obrony >>>


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Paluch


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hyry


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 w sprawie zmiany organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej ogłasza, iż zajęcia do końca semestru letniego 2019/2020 prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Konsultacje: informacje kontaktowe do pracowników naukowo-dydaktycznych w okresie prowadzenia zajęć online >>>

 

Uprawnienia habilitacyjne!

Global Studies

Dla studentów i pracowników


Instytut Nauk o Polityce i Administracji

jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007 r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Plan zajęć czyli co, gdzie i kiedy?

Zdjęcie w serwisie Instytutu Politologii UO

Jak przygotować pracę dyplomową?

praca-dyplomowa
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UO na mapie Opola